centrum xero, reklamy - banery, oklejanie, szyldy, art biurowe, art szkolne, wizytówki, tusze, tonery, płyty CD


Idź do treści

xero

Dla Biznesu

W naszej firmie można wykonać kserokopie czarno - białe jak i kolorowe. Stosowane urządzenia zapewnią doskonałą jakość kserokopi czarno - białej oraz wielobarwnej. Dodatkowo oferujemy kopie oryginałów na folii kserograficznej lub na kalce.

Swoje usługi polecamy:

Bankom i instytucjom finansowym:
sprawozdawczość, zestawienia finansowe, formularze, obwieszczenia i inne dokumenty

Instytucjom sportowym:
broszury, plakaty małego formatu, broszury, reklamówki.
Przedsiębiorstwom handlowym i przemysłowym:
formularze, cenniki, druki firmowe, plakaty małego formatu.
Kościołom:
gazetki kościelne, obwieszczenia, śpiewniki.

Urzędom:
formularze, zarządzenia, obwieszczenia.
Szkołom, uczelniom i innym instytucjom kształcącym:
plany lekcji, testy, materiały dydaktyczne, ankiety.


kopiowanie czarno-białe

A4

A3

od 1 do 100 kopii z 1go oryginału

0,25

0,50

od 101 do 1000 kopii z 1go oryginału

0,23

0,46

pow. 1001 z 1go oryginału

0,20

0,40

kopiowanie kolorowe

A4

A3

kopiowanie pojedyńczych oryginałów

3,00

6,00

od 10 kopii do 50 kopii z 1go oryginału

2,50

5,50

od 50 kopii z 1 go oryginału

2,50

5,00

kopiowanie w jednym podstawowym kolorze

2,00

4,00


Powrót do treści | Wróć do menu głównego